24 ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (سازگار، حامی، آواژنگ)